Najbolja torta za dječje kočije

Napravila sam ovu tortu s dječjim kolicima za dječji tuš. Hranila je poprilično gostiju pa samo jedna torta ne bi uspjela. Napravio sam tortu od lima, 11 × 14, a zatim na vrh postavio tortu od kočije. Napravila sam lim s mješavinom čokoladne torte, a kočija je bila žuta torta. Na taj je način svaki gost imao mogućnost izbora.


Tortu od lima sam zamrznuo odgovarajućom bojom, u ovom slučaju plavom. Budući da sam morao postaviti kočiju na vrh kolača, nisam glatko odmrznuo tortu. Koristila sam Wilton star tip 18 za ukrašavanje bijele boje oko kočije. Tada sam samo upotrijebio zvjezdaste vrhove više veličina kako bih dovršio ostatak kočije.

Najteži dio bilo je centrirati kočiju na vrh lima. Morao sam imati dodatni set ruku. Kočiju smo imali na dasci za torte od Wiltona. Držali smo ploču na oko 1 centimetar od torte i postavili je centriranu. Lopaticom sam skliznula tortu s daske i suprug je povukao stvarnu dasku. Završilo je tako da moram ići brzo kako se kolač ne bi razbio.